echonadodrza / Aktualności 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rada Osiedla Nadodrze składa najszczersze kondolencje rodzinom zmarłych w tragicznej katastrofie. Jesteśmy pogrążeni w głębokim smutku. Odeszli od nas wielcy ludzie, tej luki już nikt nie wypełni...

 

 

 

Wśród ofiar była Pani Aleksandra  Natalli Świat – Posłanka z Wrocławia, którą wielokrotnie gościliśmy na uroczystościach organizowanych przez naszą radę. Zawsze była żywo zainteresowana problemami osiedla Nadodrza. Będzie nam brakować tak wspaniałej osoby.

Olu, pozostaniesz na zawsze w naszych sercach.

 

 

 

przewodniczący RO Nadodrze

Jerzy Sznerch

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komendant Straży Miejskiej

We Wrocławiu

 

 

Dot: pisma wasz znak:OP.4010-2078/7991/09 z dnia 09.09.09 r.

 

Szanowny Panie Komendancie, 

 

Rada Osiedla Nadodrze zapoznała się szczegółowo z Pańskim pismem. Jak wynika z Pańskich obserwacji i analizy, efektywność pracy, strażników osiedlowych bardzo spadła podczas pełnienia obowiązków w ramach programu „Nasz Strażnik”. Niestety w tym miejscu zdecydowanie nie możemy się zgodzić z tą sugestią. Na potwierdzenie tego chcemy poinformować Pana Komendanta, że właśnie ci strażnicy otrzymali nagrodę Prezydenta Miasta za wzorową i skuteczną pracę na osiedlu Nadodrze, chyba, że Pan Prezydent oraz poprzedni przełożeni nie byli zorientowani w tym temacie. Pisze Pan, że spadła skuteczność strażnika osiedlowego i jest źle rozliczany. Uważamy, że jest to skutkiem odejścia od cotygodniowych sprawozdań z działalności funkcjonariusza, parafowanych przez przewodniczącego RO, a odejście od tej procedury nie było pomysłem Rad Osiedlowych. Przypominamy również, że na mocy aneksu z dnia  17.07.2003 r. strażnicy otrzymali radiotelefony, co umożliwiało stały kontakt z poszczególnymi oddziałami oraz komendą. Jeśli chodzi o kontakt z Przewodniczącym Zarządu Rady Osiedla to informuję Pana, że namiary na osoby funkcyjne w Radach Osiedla są na stronie internetowej UM Wrocławia oraz Rady Osiedla Nadodrze, której adres jest umieszczony na stopce druku firmowego, ponadto Wiceprzewodniczący Zarządu RO Nadodrze jest zarazem Radnym Rady Miejskiej Wrocławia. Twierdzi Pan Komendant, że wraz z wygaśnięciem kadencji wygasa porozumienie, niestety jest Pan w błędzie, strażnik osiedlowy był przypisany osiedlu i właściwej radzie a nie kadencyjnym radnym. Informuje Pan nas, że, dyżury strażnika wraz z dzielnicowymi będą prowadzone na komisariacie. Pragnę poinformować Pana Komendanta, że są pełnione nie w komisariacie, ale w Radzie Osiedla, co umożliwia bezstresowy kontakt mieszkańców z dzielnicowymi. Rada Osiedla Nadodrze podpisała porozumienie z Komendą Miejską Policji, z czego się bardzo cieszymy. Pisze Pan w swoim piśmie, że na terenie osiedla Nadodrze funkcjonuje strażnik osiedlowy inspektor Robert Sadowski. Otóż nie, Panie Komendancie, ww. przebywa od miesiąca maja na długotrwałym zwolnieniu lekarskim i kontakt w sprawach bezpieczeństwa byłby bezzasadny.  Przekazanie dokumentów i odbiór kluczy od naszych pomieszczeń nastąpił w dniu 14.09.09r. Podobnie jak Pan Komendant umieszczamy nasze pismo, jako list otwarty na naszej stronie internetowej www.echonadodrza.zafriko.pl  i oczekujemy opinii mieszkańców w tym temacie. Warto wspomnieć, że Rada Osiedla Nadodrze została uhonorowana w 2005 roku przez Komendanta nagrodą za wzorową współpracę ze Strażą Miejską Wrocławia.

Reasumując uważamy, że odejście od programu „Nasz Strażnik” zdecydowanie wpłynie na pogorszenie bezpieczeństwa we Wrocławiu, a na to nie możemy się zgodzić. W radzie Osiedla Nadodrze funkcjonują radni z dwudziestoletnim doświadczeniem w tej materii, uczestniczący w powstaniu i wspierający Straży Miejską oraz rewelacyjnego programu „Nasz Strażnik”. Apelujemy do osób odpowiedzialnych za tą formację o rozsądek i rozwagę.      W tym temacie nie można sobie pozwalać na improwizację. Tym bardziej, że kto, jak kto ale Pan Komendant, jako były funkcjonariusz Komisariatu Policji Wrocław Ołbin, zna problemy tego osiedla. Osiedle Nadodrze zostało zakwalifikowane do programu rewitalizacji z funduszy europejskich spełniając bardzo istotne kryteria między innymi zagrożenia bezpieczeństwa.. Rada Osiedla Nadodrze z wyprzedzeniem apeluje: nie likwidujmy tego, co jest dobre! W sprawach bezpieczeństwa nie potrzeba rewolucji, należy konsekwentnie powielać dobre przykłady, a program „Nasz Strażnik” jest realizowany w wielu krajach świata o bogatszej demokracji z dużym skutkiem.  

 

                                                             

            Z poważaniem

                                                             Wiceprzewodniczący ZRO

                                                               Rafał Czepil

 

 

Do wiadomości:                                                       

1.      Prezydent Miasta Wrocławia

Pan Rafał Dutkiewicz

2.      Wiceprezydent Wrocławia

Pan Wojciech Adamski

3.      Komisja Bezpieczeństwa i Praworządności

Rady Miejskiej Wrocławia

4.      Komisja ds. Osiedli

Rady Miejskiej Wrocławia

5.      Klub Radnych Rafała Dutkiewicza

6.      Klub Radnych Platformy Obywatelskiej

7.      Klub Radnych Prawo i Sprawiedliwość

8.      media  lokalne

9.      a/a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.10.2008 r.
 
     W Klubo -Świetlicy Iskierka odbyło się spotkanie zarządców mienia komunalnego z pracownikami Urzędu Miasta, odpowiedzialnymi za fundusze unijne dla Wrocławia. Tematem spotkania było pozyskiwanie środków unijnych na remonty i odnowę naszego osiedla. Jak podkreślił Przewodniczący RO Nadodrze Jerzy Sznerch, jest to życiowa  szansa na rewitalizację naszych kamienic i wnętrz podwórkowych. Poza tymi środkami, można pozyskać z funduszy unijnych również dotację na programy tzw. miękkie czyli aktywizację społeczną, wyrównanie szans edukacyjnych i rozwój gospodarczy. Jeśli udałoby się zrealizować wszystkie te programy, to Osiedle Nadodrze można będzie porównać do centrum miasta.
 
 
21.10.2008 r.
 
      W sali sesyjnej Ratusza odbyło się spotkanie przewodniczących rad osiedli Wrocławia z komendantami policji i straży miejskiej, przy udziale Wiceprezydenta Miasta Wojciecha Adamskiego. Tematem spotkania było bezpieczeństwo i porządek w naszym mieście. W trakcie spotkania padło wiele krytycznych uwag w stosunku do straży miejskiej. Padły również propozycje całkowitej likwidacji tej formacji, jako nie spełniającej zupełnie swoich zadań.
       Rada Osiedla Nadodrze wniosła o nieoddelegowywanie strażnika osiedlowego do innych zadań, ponieważ dzielenie obowiązków w mieście i na osiedlu powoduje, że nie jest on w stanie wykonać prawidłowo swoich obowiązków, a to wpływa na pogorszenie bezpieczeństwa i porządku na naszym, tak trudnym osiedlu.
    Wiceprezydent stwierdził, że straż miejska jest w fazie reorganizacji i jest przygotowywane porozumienie między radami osiedli a komendantem straży miejskiej, które powinno rozwiązać tego typu problemy.
 
23.10.2008 r.
 
     W Komendzie Miejskiej Policji we Wrocławiu odbyło się spotkanie dotyczące kontaktów między biurem prasowym Komendy a redakcjami gazet osiedlowych w sprawie wymiany istotnych informacji związanych z bezpieczeństwem osiedli.
 
03.11.2008 r.
 
     Jak nas poinformowała Pani Joanna Dziedzic Kierownik Klubo-Świetlicy "ISKIERKA" na dzień 03.11.2008 r. jest zapisanych do świetlicy 74 dzieci. Liczymy, że klub seniora będzie się cieszył podobną frekwencją.
 
ZAPROSZENIE
 
W dniu 18.11.2008 r. o godzinie 17.00 w Szkole Podstawowej nr 93 przy ul. Niemcewicza 29 odbędzie się VII Przegląd Piosenki Patryiotycznej i Żołnierskiej. Już po raz siódmy Rada Osiedla Nadodrze oraz SP NR 93 organizuje tą niezwykłą i wzniosłą imprezę.
SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!!!
 Wstęp wolny   
 
Copyright ©2018 by echonadodrza
Kreator Stron www